Network Monitor


V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska
29.05 - 01.06.2016r. Lublin

Formularz zgłoszenia

Pytania proszę kierować na adres mailowy: kongres5@wis.pol.lublin.pl

Cytowania pracowników WIŚ z bazy ISI Web of KnowledgeNaukowa Sieć Tematyczna
Pathways of pollutants and mitigation strategies of their impact on the ecosystems
Uwaga! - nowy adres www
:: >>>


OPROGRAMOWANIEWirtualny dziekanat


PLANY ZAJĘĆ na rok 2015/2016 - semestr letni

:: Aktualne plany zajęć na kierunkach prowadzonych przez WIŚ znajdują się na stronie wis.pollub.pl

Organizacja roku akademickiego 2015/2016


Terminarz zjazdów na studia niestacjonarne, semestr zimowy 2015/2016


Zagadnienia na egzamin magisterski

Praktyki studenckie

Deklaracja

Skierowanie

Umowa


LPP-ERASMUS

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus + na WIŚ
Program do obliczania współczynnika przenikania ciepła U:: IV Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, 2-5 września 2012
:: III Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, 13-17 września 2009
:: Album absolwentów 2002-2007 (do ściągnięcia)
:: Album absolwentów 2003-2008 (do ściągnięcia)
:: Album absolwentów 2004-2009 (do ściągnięcia)
Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej