Network Monitor


prof. dr hab. inż. Janusz OzonekZakład Zaawansowanych Technik Utleniania
pełniona funkcja: profesor


telefon: +48 81 538 4789
nr pokoju: 313A
Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska
Patenty i zgłoszenia patentowe

              1996
       • Ozonek J., Pollo I. - Analysis of energy distribution in an ozonizer. Proceedings of 5th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, Milovy 1996, Czech Republic, 31-35
       • Ozonek J. - Ozon w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu zanieczyszczeń przemysłowych. Ekoinżynieria, 4(1996), 20-24
       • Ozonek J., Pollo I. - Postępy w wytwarzaniu ozonu dla potrzeb inżynierii środowiska. Materiały Sympozjum „Forum Chemiczne”, Politechnika Warszawska, Warszawa 1996, 61
       • Ozonek J., Fijałkowski S., Pollo I. - Energy identification of energy utilization efficiency in an industrial process of ozone generation, Ozone Science and Engineering, vol. 19 (1997), 201-226
              1997
       • Okazaki S., Uchiyama H., Pollo I., Ozonek J. - Investigation into carbon containing multilayer electrodes for ozonizers. Proceedings. of 13th Ozone World Congress, Kyoto, 1997, 841-846
       • Ozonek J. - Energetyczne problemy syntezy ozonu w szczelinowym reaktorze plazmochemicznym. Materiały II Kongresu Technologii Chemicznej, Wrocław 1997, 250
       • Ozonek J., Pollo I. - Electrical properties of multi-layer dielectrics in an ozonizer, in: Chemical Processes inL low Temperature Plasma, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 1997, 19-24
       • Cieplak T., Pollo I., Ozonek J., Szulżyk-Cieplak J. - Metody pozyskiwania informacji z wykorzystaniem środków informatycznych. Informatyka Stosowana: I Regionalna Konferencja Informatyczna, Kazimierz Dolny 1997, 51-58
       • Haleniuk M., Ozonek J., Pollo I., Jahołkowski K. - Komputerowe wspomaganie procesu rejestracji danych doświadczalnych. Informatyka Stosowana: I Regionalna Konferencja Informatyczna, Kazimierz Dolny 1997, 131-136
       • Ozonek J., Pollo I. - Electrical properties of multi-layer dialectrics in an ozonizer. Plasma Chemistry VI, Politechnika Lubelska, Lublin 1997, 19-24
       • Ozonek J., Jahołkowski K., Pollo I., Okazki S., Uchiyama H. - Electrical characteristics of ozonizers with carbon electrodes. Part I: Ozonizers of varied discharge gap width and a three-layer electrode system. Plasma Chemistry VI, Politechnika Lubelska, Lublin 1997, 97-104
       • Ozonek J., Jaholkowski K., Pollo I., Okazki S., Uchiyama H. - Electrical characteristics of ozonizers with carbon electrodes. Part II: Comparative study of ozonizers with various number of carbon electrode layers. Plasma Chemistry VI, Politechnika Lubelska, Lublin 1997, 105-110
       • Ozonek J. - Energy transfer in ozonizers. Proceedings of Technical Meeting IEE of Japan, Saga 1997, 87-92
       • Pollo I., Ozonek J., Wroński M. - Ozone synthesis in ozonizers with thin dielectric layers, Proceedings of Technical Meeting IEE of Japan, Saga 1997, 81-86
       • Cieplak T., Yamabe Ch., Ihara S., Pollo I., Ozonek J., Szulżyk-Cieplak J. - Ozone generation with barrier discharge using rotating electrode covered with ceramic dielectric. Proceedings of Technical Meeting IEE of Japan, Saga 1997,17-22
              1998
       • Ozonek J., Pollo I. - Ozone synthesis in ozonizers with multilayer electrodes, Polish Journal of Applied Chemistry, 42 (1998), 113-118.
       • Ozonek J., Okazaki S., Pollo I. - Ozone generation in ozonizers with multilayer carbon electrodes. Proceedings. of VI International Symposium on High Pressure, Low Temperature Plasma Chemistry, Cork, Ireland 1998, 200 – 204.
       • Ozonek J., Pollo I. - Ograniczenie emisji dwutlenku siarki w roztworach HEDF w obecności ozonu, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej 547, Szczecin 1998, 367-370
       • Haleniuk M, Ozonek J., Pollo I. - Technika pozyskiwania danych eksperymentalnych z wykorzystaniem kart kontrolno-pomiarowych. Informatyka Stosowana: II Regionalna Konferencja Informatyczna, Kazimierz Dolny 1998, 23-28
              1999
       • Ozonek J. - Ocena wpływu wybranych parametrów na wydajność energetyczną generatora ozonu. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 20(1999), 549-560
       • Ozonek J., Okazaki S., Pollo I. - Multi-layer dielectric systems and characteristics of homogenous discharges. Proceedings of XXIV International Conference on Phenomena in Ionized Gases; Warsaw, vol. 1 (1999), 119-120
       • Cieplak T., Yamabe Ch., Pollo I., Ozonek J., Szulżyk-Cieplak J. - The flat ozonizer with grounded ratating electrode. Record of 1999 Joint Conference of Electrical and Electronics Engineers of Japan, Kyushu, Japan 1999, 946
              2000
       • Ozonek J., Wroński M., Pollo I. - Ozone synthesis – mechanism and technology. Polish Journal of Chemical Technology, 2(2000), 19-24
       • Ozonek J., Pollo I. - Sposoby obniżenia jednostkowego zużycia energii podczas syntezy ozonu dla technologii w ochronie środowiska, w: Technologia chemiczna na przełomie wieków, Gliwice 2000, 291-294
       • Ozonek J, Pollo I. - Application of ozonizers with thin-layer dielectrics to the air protection technologies. Proceedings of the III International Scientific Conference Air Protection in Theory & Applications, Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences, Zabrze 2000, 95
       • Ozonek J., Okazaki S., Pollo I. - The effect of a dielectric kind on energy efficiency of an ozone synthesis process. Proceedings of International. Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry "Hakone VII", Greisfwald 2000 (Germany), 324-328
       • Ozonek J., Jałohowski K., Pollo I. - Investigation of ozone generation in a point-to-plate discharge. Proceedings of the III International Scientific Symposium Ozone Synthesis – Properties and Applications, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 2000, 64-68
       • Okazaki S., Ando A., Jałohowski K., Ozonek J., Pollo I. - Effect of conducting filling on energy efficiency of ozone synthesis. Proceedings of the III International Scientific Symposium Ozone Synthesis – Properties and Applications, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 2000, 69-72
              2001
       • Ozonek J., Jahołkowski K., Pollo I. - Multi-point-plate discharge as the source of ozone Proceedings of 15th International Symposium on Plasma Chemistry, Orleans 2001, vol. VII, 2915-2920
              2002
       • Ozonek J., Fijałkowski S. - Thermodynamic analysis of the ozone synthesis process in a small-gap physical-chemical reactor. Industrial Heat Engineering 24(2002), 55-61
       • Ozonek J., Jahołkowski K. - Effect of inter-electrode gap properties on the course of an ozone synthesis process. Acta Agrophisica PAN, vol. 80, Lublin 2002, 99-105
       • Ozonek J., Pollo I. - Ozonatory wytwarzające ozon o podwyższonym stężeniu. Materiały I Kongresu Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 2002, 131-138
       • Ozonek J., Jahołkowski K., Pollo I., Okazaki S. - Operation conditions in an ozonizer containing wire packing. Proceedings of International Symposium on High Pressure, Low Temperature Plasma Chemistry, HAKONE VIII, Puhajarve (Estonia), 2002, vol. II, 239-243
              2003
       • Ozonek J., Fijalkowski S., Warmińska A.; Thermal model of an ozonizer regarded as an exchanger operating at reduced temperatures, Industrial Heat Engineering, vol. 25, 2003, 36-41.
       • Ozonek J., Fijalkowski S., Thermodynamic analysis of non-equilibrium ozone synthesis in a phenomenological frame, Proc. of the 16th Ozone World Congress, Las Vegas (USA) 2003, 302-314.
               2005
        • Ozonek J., Fijalkowski S., Irreversibility and thermodynamic non-equilibrium of ozone synthesis in a phenomenological frame, Polish Journal of Applied Chemistry, vol. 49 (2005), 131-138.
        • Jaholkowski K., Ozonek J., Evaluation of electric parameters characteristic for plasmachemical reactors used in environmental protection, Polish Journal of Applied Chemistry, vol. 49 (2005), 123-130.
        • Kotulska M., Ozonek J., Oczyszczanie ścieków garbarskich na złożu biologicznym zanurzonym, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 12/2005, 29-33.
        • Cieplak J., Fijałkowski S., Ozonek J., Wykorzystanie zjawiska kawitacji hydrodynamicznej w technologii oczyszczania wody i ścieków, Materiały II Kongresu Inżynierii Środowiska, tom 1, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 33(2005), 279-282.
        • Kotulska M., Ozonek J., Biologiczne doczyszczanie ścieków garbarskich, Materiały II Kongresu Inżynierii Środowiska, tom 1, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 33(2005), 767-774.
        • Jaholkowski K., Ozonek J., Zastosowanie wyładowań barierowych w technikach ochrony środowiska, Materiały II Kongresu Inżynierii Środowiska, tom 2, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 33(2005), 993-1000.
        • Gierżatowicz R., Ozonek J., Zużyte kąpiele fotograficzne niedocenianym źródłem zanieczyszczeń w ściekach miejskich, Materiały II Kongresu Inżynierii Środowiska, tom 1, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 33(2005), 725-732.
        • R. Gierżatowicz, A. Piotrowicz, J. Ozonek: Charakterystyka zanieczyszczeń pochodzących z kąpieli fotograficznych, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk vol.32, II Kongres Inżynierii Środowiska, materiały tom 1, Lublin 2005.
               2006
        • Ozonek J., Kotulska M., Piotrowicz A., Problems with hard biodegradable in tannery waste water treatment, Polish Journal of Technology, vol. 8 (2006), 125-128.
        • Cieplak T., Yamabe C., Olchowik J. Ozonek J., Analysis of the process of ozone generation and micro-channel intensity distribution by the discharge analysis method, Materials Science, vol. 24(2006), 1087-1093.
        • Ozonek J. Fijałkowski S., Analysis of non-equilibrium phenomena occurring during an ozone generation process, Part I. Conception of equilibrium processes electrosinthesis ozone, Proc. of International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, “Hakone X”,Saga, Japan 2006, 160-163.
        • Fijałkowski S., Ozonek J., Analysis of non-equilibrium phenomena occurring during an ozone generation process, Part II. Analysis of electrosynthesis of ozone processes in the range of irreversibility and non-equilibrium, Proc. of International Symposium on High Pressure LowTemperature Plasma Chemistry, “Hakone X”,Saga, Japan 2006, 168-171.
        • Jaholkowski K., Ozonek J. Fijałkowski S. The analysis of the influence of essential parameters on ozone electrosynthesis course in simulating approach, Proc. of International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, “Hakone X”,Saga, Japan 2006, 103-106.
               2007
        • Ozonek J., Fijałkowski S., Czerwiński J., Thermodynamic Aspects of Equilibrium Ozone Generation, Plasma Process and Polymers, DOI: 10.1002/ppap.200700024, vol 4, 2007, 701-709
        • Czerwiński J., Ozonek J., Szkutnik E., Piotrowicz A., First Attempts of Endocrine Disruptors Present in Municipal Landfill Leachate Degradation with the Use of Chemical Oxidation Process - Ozonation, Polish J. of Environ. Stud. Vol. 16, No 3B (2007), 72-76, ISSN 1230-1485
               2008
        • Szkutnik E., Czerwiński J., Ozonek J., Degradation of endocrine disruptors in landfill leachates by ozonation, in: Pawłowska M. & Pawłowski L.,(eds) Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge, 2008, Taylor & Francis Group, London, 95-98
        • J. Ozonek, J.Czerwinski, A. Piotrowicz, Identification of odorous compounds in off-gases from yeast production, Proc. of 7-th Conference Environmental Engineering Vol 1, May 22-23 2008, Vilnius Lithuania, pp 261-266
        • Lebiocka M., Montusiewicz A., Pawłowska M., Ozonek J., Szkutnik E., Rosłan M., Influence of ozonation on leachate quality from landfills with different degrees of solid waste pre-treatment, Archives of Environmental Protection, vol.34, no. 3, 2008, p.63-70
        • Szkutnik E., Ozonek J., Degradation products of tetrabromobisphenol during the ozonation process, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17 no. 3A, 2008, pp. 560-563.
        • Korniluk M., Piotrowicz A., Kwiatkowski M., Jahołkowski K., Ozonek J.: Reduction of odour nuisance from animal waste utilization plant by means of low temperature plasma, Proceedings of ECOpole, Vol. 2, No. 2, 2008, p. 343-348.
               2009
        • J. Ozonek, K. Jahołkowski, J. Czerwinski, Ograniczenie uciążliwości zapachowej w zakładach utylizacji odpadów zwierzęcych, Przemysł Chemiczny 88/5 (2009) 544-547
        • A. Piotrowicz, J. Ozonek, K. Jahołkowski, J. Czerwinski, Utlenianie związków złowonnych z gazów odlotowych, Przemysł Chemiczny 88/5 (2009), 553-556
        • Ozonek J., Pawłowska M. (red.), Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Tom1, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2009, vol. 58
        • Ozonek J., Pawłowski A. (red.), Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Tom 2, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2009, vol. 59
        • Michał Kwiatkowski, Marcin Kłonica, Józef Kuczmaszewski, Janusz Ozonek, Zastosowanie procesu ozonowania do modyfikacji właściwości energetycznych warstw wierzchniej poliamidu PA6, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, pod redakcją: Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 59 2009, s. 71-80
        • Janusz Ozonek, Adam Odrzywolski, Marcin Depta, Justyna Kujawska, Degradacja WWA w roztworze wodnym w warunkach kawitacji hydrodynamicznej, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 1, pod redakcją: Janusza Ozonka, Małgorzaty Pawłowskiej, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska vol. 58 2009, s. 167-175
        • Ozonek J., Korniluk M., Piotrowicz A.: Uciążliwość zapachowa zakładów utylizacji odpadów zwierzęcych, Rocznik Ochrony Środowiska, Tom 11, Rocznik 2009,  Koszalin 2009, p 1191-1199.
        • Szkutnik E., Kwiatkowski M., Ozonek J., Degradation of the flame retardants with the use of ozone on the example of tetrabromobisphenol A, Polish Journal of Environmental Study, 18, No 3A (2009), 431-435.
        • Ozonek J., Czerwiński J., Szulżyk-Cieplak J., Ograniczenie emisji odorów z wód popłucznych przemysłu cukrowniczego z wykorzystaniem zjawiska kawitacji hydrodynamicznej, /Rocznik Ochrony Środowiska/, 2009, t. 11, cz. 2, s. 1053-1061
               2010
        • A. Piotrowicz, J. Ozonek, J. Czerwiński, (2010), Związki złowonne z drożdżowni. Identyfikacja oraz próba degradacji ozonem, Przemysł Chemiczny, 89/4, (2010), 512-516.
        • Korniluk M., Ozonek J.: Wykorzystanie zjawiska kawitacji hydrodynamicznej do oczyszczania ścieków komunalnych, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Tom IV, 2010, s. 1010-1018
               2011
        • Korniluk M., Ozonek J.: Application of hydrodynamic cavitation for leachate of municipal landfill site, International Conference on Environmental Engineering (ICEE), Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, Vilnius Gediminas Technical University, The 8th International Conference, May 19–20, 2011, Vilnius, Lithuania, 584-587, ISSN: 2029-710.
        • Korniluk M., Ozonek J.: Landfill Leachate Treatment By Hydrodynamic Cavitation and Ozone, Proceedings of Eurasia Waste Management Symposium, 14 - 16 November 2011, Haliç Congress Center Istanbul / Turkey, 873-878.
               2012
        • Ozonek J., Jahołkowski K., Czerwiński J., Piotrowicz A., Zastosowanie ozonu i środowiska plazmy nisko-temperaturowej do degradacji wybranych związków kancerogennych podczas produkcji asfaltu, Przemysł Chemiczny, tom 91, (2012), 920-925.
        • Ozonek J., Application of hydrodynamic cavitation in environmental engineering, CRS Press, Taylor and Francis Group, London 2012, ISBN: 978-0-415-61626-3.
        • Lenik K., Ozonek J., Możliwośći oceny liczby kawitacji w procesach kawitacji hydrodynamicznej z uwzględnieniem wpływu geometrii wzbudnika kawitacji, Pomiary, Automatyka, Robotyka, 5/2012, 98-101.
               2013
        • Ozonek J., Szulżyk-Cieplak J. Badania wpływu wybranych parametrów układu hydrokawitacyjnego na stopień degradacji antracenu i fenantrenu w środowisku kawitacującej cieczy, Annual Set the Environmental Protection - 2013, vol. 15, s. 996-1010.
        • Korniluk M., Ozonek J. Investigation on landfill leachate biodegradability improvement by use of hydrodynamic cavitation and ozone, Annual Set the Environmental Protection - 2013, vol. 15, s. 127-135.
           Lublin 2006
           Strona Główna Politechniki Lubelskiej