Network Monitor


prof. dr hab. inż. Jan OlchowikZakład Fizyki Technicznej i Ekobudownictwa
pełniona funkcja: profesor


telefon: +48 81 538 4701
nr pokoju: x104
Prodziekan ds. Nauki
Dyrektor Instytutu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Lista wypromowanych doktorów

Patenty i zgłoszenia patentowe

              1996
       • J.M. Olchowik, W. Sadowski, D. Szymczuk, Study of generation of GaxIn1-xPyAs1-y transition layers obtained by liquid phase epitaxy, J. of Cryst. Growth, 158, 241-247, 1996.
       • J.M. Olchowik, D. Szymczuk, Energy of interface and spinodal decomposition of AIIIBV solid solutions, Electron Technology, 29, 2/3, 110-115, 1996.
       • J.M. Olchowik, W. Sadowski, D. Szymczuk, A, Zdyb, T. Klimczuk, Scanning electron microscope analysis of erosion zone of semiconductors after liquid phase heteroepitaxy, Proc. of IX Conference on Electron Microscopy of Solids EM96, Kraków-Zakopne, Poland 6-9 May 1996, s. 311.
       • W. Sadowski, J.M. Olchowik, T. Klimczuk, M. Afronte, E. Walker, Crystal growth and effect of reduction on structural stability of Nd2-xCexCuO4-y, Proc. of IX Conference on Electron Microscopy of Solids EM96, Kraków-Zakopne, Poland 6-9 May 1996, s.687
       • J.M. Olchowik, W. Sadowski, D. Szymczuk, J. Mucha, A, Zdyb, K. Zabielski, Wpływ warunków technologicznych na wzrost cienkowarstwowych heterostruktur Ga-In-P.-As/Si, Streszczenia IV Seminarium: Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe, 18-21 września 1996, Kazimierz Dolny, s.49.
       • T. Klimczuk, W. Sadowski, J.M. Olchowik, Stability of Nd2-xCexCuO4-y crystals, Abstr. of 18th International Seminar on Surface Physics, Polanica Zdrój, June 10-14, 1996. P. 61.
       • M. Łuszczek, W. Sadowski, J.M. Olchowik, Growth and characterization of Ca doped PrBa2Cu3O7-y perovskite-type crystals, Abstr. of International Conference on Substrate Crystals and HTSC Films, ICSC’96, September 16-20, 1996, Jaszowiec (Poland), P1-20.
       • W. Sadowski, J.M. Olchowik T. Klimczuk and M. Łuszczek, Structural morphology of YBa2Cu3O7-y and Nd2-xCexCuO4-y perovskite-type crystals, Abstr. of International Conference on Substrate Crystals and HTSC Films, ICSC’96, September 16-20, 1996, Jaszowiec (Poland), P1-22.
       • T. Klimczuk, W. Sadowski, J.M. Olchowik, M. Afronte, E. Walker, Stechiometria kationowa i właściwości transportowe układu Nd2-xCexCuO4-y, VI Krajowe Sympozjum “Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe”, Bukowina Tatrzańska, 23-27 września 1996.
              1997
       • J.M. Olchowik, W. Sadowski, D. Szymczuk, J. Mucha, A, Zdyb, K. Zabielski, Effect of technological conditions on the epitaxial growth of Ga-In-P-As/Si heterostructures, Electron Technology, 30, 2, 1997, 134-137.
       • M. Łuszczek, W. Sadowski, T. Klimczuk, J.M. Olchowik, B. Susła, R. Czajka, Traces of superconductivity in PrBa2Cu3O7-d system, Molecular Physics Reports 20 (1997) 213-215.
       • M. Łuszczek, W. Sadowski, T. Klimczuk, J.M. Olchowik, B. Susła, R. Czajka, Traces of superconductivity in PrBa2Cu3O7-d system, Molecular Physics Reports 20 (1997) 213-215.
       • J.M. Olchowik, A. Zdyb, W. Sadowski, D. Szymczuk, J. Mucha, K. Zabielski, M. Mucha, Analiza energii międzypowierzchni w strukturach GaInPAs/Si na etapie krystalizacji z fazy ciekłej – Abstr. VI seminarium “ Powierzchnia i struktury cienkowarstwowe”, Ustroń 15-18 września 1997.
       • J.M. Olchowik, W. Sadowski, D. Szymczuk, J. Mucha, A. Zdyb, K.Zabielski, Study on nonequilibrium epitaxial growth of the Ga-In-P-As/Si heterostructures, Proceedings of the 14th European Photovoltaic Solar Energy Conference, 30 June 4 July 1997, Barcelona (Spain), p. 1748-1751.
              1998
       • J.M. Olchowik, D. Szymczuk, W. Sadowski, J. Mucha, A. Zdyb, K. Zabielski, The Influence of the Substrate Orientation on the Modulation of Interface in AIIIBV/Si Heterostructure during Liquid Phase Epitaxy, Molecular Physics Reports 21 (1998) 109-112.
       • J.M. Olchowik, A. Zdyb, D. Szymczuk, J. Mucha, K. Zabielski, W. Sadowski, M. Mucha, Analysis of the interface energy in GaInPAs/Si structures during liquid phase epitaxy, Electron Technology, 31 (1998) 354-357.
       • J.M. Olchowik, A. Zdyb, W. Sadowski, D. Szymczuk, J. Mucha, K. Zabielski, M. Mucha, Role of atoms layout on the Si surface on character of coupling of GaInPAs/Si heterostructure during LPE, Proceedings of the 2nd World Photovoltaic Solar Energy Conference, 6 – 10 July 1998, Vienna (Austria), p. 144-147.
       • J.M. Olchowik, A. Zdyb, D. Szymczuk, W. Sadowski, J. Mucha, K. Zabielski, M. Mucha, Analysis of coupling of GaInPAs and Si heterostructures, Abstracts of V Polish Conference on Crystal Growth, 10-13 May, 1998 (Nałęczów), P.II.01.
              1999
       • T. Klimczuk, W. Sadowski, J.M. Olchowik, E. Walker, Crystal growth and the influence of oxygen stoichiometry on electrical resistivity of Nd2-xCexCuO4-y single crystals, Supercond. Sci. Technol., 12 (1999) 199-202.
       • M. Łuszczek, W. Sadowski, T. Klimczuk, J.M. Olchowik, B. Susła, R. Czajka, Superconductivity in PrBa2Cu3O7-d single crystals after high-temperature thermal treatment, Physica C 322(1999) 57-64.
       • J.M. Olchowik, A. Zdyb, D. Szymczuk, W. Sadowski, J. Mucha, K. Zabielski, M. Mucha, The coupling energy of GaAs/Si heterostructures, in "Intermolecular Interaction in Matter", ed. by K. Sangwal, E. Jartych, W. Polak, Politechnika Lubelska 1999, Lublin (Poland), s.101-107.
       • J.M. Olchowik, A. Fave, B. Semmache, A. Laugier, A. Kaminski, W. Sadowski, Effect of orientation of the si surface on morphology of the laterally overgrown thin layers by means of LPE, in "Intermolecular Interaction in Matter", ed. by K. Sangwal, E. Jartych, W. Polak, Politechnika Lubelska 1999, Lublin (Poland), s.87-92.
       • A. Fave, B. Semmache, J.M. Olchowik, A. Laugier, F. Mazel, G. Fantozzi, s. Bourdais, A. Slaoui, Silicon thin film formation by liquid phase epitaxy on mullite substrates with RT-CVD polysilicon seed layer, Proceedings of the 11th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-11), Sept. 20-24 (1999) , Royton Sapporo, Hokkaido, Japan, U-17.
       • A. Fave, B. Semmache, J.M. Olchowik, P. Kleiman, A. Laugier, Liquid phase epitaxial Silicon layer with Pyramidal Structure obtained on an etched silicon grid, Proceedings of the 11th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-11), Sept. 20-24 (1999) , Royton Sapporo, Hokkaido, Japan, p. 977.
       • J.M. Olchowik, A. Fave, B. Semmache, A. Laugier, A. Kaminski, W. Sadowski, Lateral overgrowth of Si thin layers by means of LPE for photovoltaic devices , Abstr. of European Conference on Photovoltaics, 25-27 October 1999, Cracow – Poland, p. 63
       • J.M. Olchowik, A. Zdyb, D. Szymczuk, W. Sadowski, J. Mucha, K. Zabielski, M. Mucha, Analysis of the crystallisation of GaAs/Si heterostructures, Abstr. of European Conference on Photovoltaics, 25-27 October 1999, Cracow – Poland, p. 66
       • A. Zdyb, J.M. Olchowik, D. Szymczuk, W. Sadowski, J. Mucha, K. Zabielski, M. Mucha, Analiza oddziaływań związków AIIIBV z podłożem Si w strukturach otrzymywanych metodą epitaksji z fazy ciekłej. Abstr. VII seminarium “ Powierzchnia i struktury cienkowarstwowe”, 15-18 września 1999, Kazimierz Dolny.
              2000
       • J.M. Olchowik, A. Zdyb, D. Szymczuk, W. Sadowski, J. Mucha, K. Zabielski, M. Mucha, Analysis of the crystallisation of GaAs/Si, Opto-electronic Review, 8 No 4 (2000) p.393.
       • M. Łuszczek, W. Sadowski, T. Klimczuk, J.M. Olchowik, Structural properties of superconducting PrBa2Cu3O7-d single crystals, Physica C vol. 341-348 (1-4) (2000) p. 523-524
       • J.M. Olchowik, A. Zdyb, D. Szymczuk, W. Sadowski, J. Mucha, K. Zabielski, M. Mucha, Analysis of Crystallisation of GaAs/Si Heterostructures by Means of LPE, Proceedings of 16th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Glasgow,UK 1-5 May vol.I, (2000) 605-608.
       • J.M. Olchowik, A. Fave, B. Semmache, A. Laugier, A. Kamiński, W. Sadowski, Crystallisation of Si Epitaxial lateral Overgrowth Layers for Photovoltaic structures, Proceedings of 16th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Glasgow,UK 1-5 May 2000 vol.II, (2000)1286-1288.
       • B. Semmache, A. Fave, P. Kleiman, Ch. Dubois, A. Laugier, J.M. Olchowik, Direct LPE Growth Textured Si Thin Layers on c-Si Etched-Grid Fixed on Ceramic Substrate, Proceedings of 16th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Glasgow, UK 1-5 May, vol.II, (2000)1140-1143.
       • W. Sadowski J.M. Olchowik, T. Klimczuk, Badanie powierzchni kryształów nadprzewodnikowych związków tlenkowych, Streszczenia „Seminarium STM/AFM”, Zakopane 7-9 Grudnia 2000. O-9.
              2001
       • J.M. Olchowik, A. Zdyb, D. Szymczuk, W. Sadowski, J. Mucha, K. Zabielski, M. Mucha, New approach to the GaAs/Si interfacial energy determination for direct photovoltaic structure growth, Proceedings of 17th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Munich, Germany 22-26 October 2001 (212).
              2002
       • A. Zdyb, D. Szymczuk, J.M. Olchowik, W. Sadowski, J. Mucha, K. Zabielski, M. Mucha, Analysis of the GaAs-Si interactions on the interface energy., Molecular Physics Reports 36 (2002) 145
       • Zhovnir G.I, Rashkovetski L.V., Moskvin P.P., Rudenkii A.A., J.M. Olchowik, Polyassociative model of the melt and analysis of growing systems during the growth of A2B6 solid solutions, Molecular Physics Reports 36 (2002) 58
       • Zdyb, J.M. Olchowik, D. Szymczuk, J. Mucha, K. Zabielski, M. Mucha, W. Sadowski, Analysis of the Interfacial Energy of GaAs-Si Heterostructures, Cryst. Res. Technol. 37 (2002) 8 875–880
       • J.M. Olchowik, A Zdyb, D. Szymczuk, J. Mucha, K. Zabielski, I. Jóźwik, G. Olchowik, M. Mucha, Determination of GaAs-Si interfacial energy minima, Proceedings of “PV in Europe Conference and Exhibition”, Rome, Italy 7-11 October 2002 , 206
       • W. Sadowski, J.M. Olchowik, T. Klimczuk i M. Plebańczyk, Badanie powierzchni kryształów nadprzewodnikowych związków tlenkowych Nd-Ce-Cu-O., Materiały „Seminarium STM/AFM”, Zakopane 4-9 Grudnia 2002
       • W. Sadowski, J.M. Olchowik, Guest Editors of Molecular Physics Reports 36 (2002)
              2003
       • P.P. Moskvin, V.B. Krizanovsky, A.A. Rudensky, W. Sadowski, J.M. Olchowik, Polyassociativnaya model rasplava i p-T-x ravnoviesia pri vyraszczivanii poluprovodnikov A2B6 iz zidkoj fazy (sistiemy Cd-Te, Hg-Te), Foto –elektronika, Odessa, Nr 12, 2003, 71 –77.
              2004
       • I. Jóźwik, J.M. Olchowik, Mass-spectrometric investigations of ion/molecule reactions in Ar/C3H6 mixture, Molecular Physics Reports 39 (2004) 79.
       • I. Jóźwik, J. Kraiem, J.M. Olchowik, A. Fave, D. Szymczuk, A. Zdyb, Epitaxial lateral overgrowth of Si on patterned Si substrates by liquid phase epitaxy, Molecukar Physics Reports 39 (2004) 85.
       • K. Cieślak, S. Gułkowski, I. Jóźwik, J. Mucha, M. Zdrojewska, D. Szymczuk, J.M. Olchowik, Oprogramowanie do wyznaczania parametrów jakościowych i charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw słonecznych, W monografii: „Rachunek Globalny a Przyszłość Informatyki” (red. J.M. Olchowik), Wydawnictwa Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2004, str. 173
       • S. Olchowik, J.M. Olchowik, DELPHI jako środowisko monitoringu pracy ogniw fotowoltaicznych, W monografii: „Rachunek Globalny a Przyszłość Informatyki” (red. J.M. Olchowik), Wydawnictwa Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2004, str. 180
       • J. Banaś, R. Tomaszewski, J.M. Olchowik, Komputerowe sterowanie układem „follow the sun” modułów PV Politechniki Lubelskiej, W monografii: „Rachunek Globalny a Przyszłość Informatyki” (red. J.M. Olchowik), Wydawnictwa Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2004, str. 188
       • J.M. Olchowik, S. Olchowik, Algorytm sterowania temperaturą w stanowisku do epitaksji cienkich warstw za pomocą metody LPE, W monografii: „Rachunek Globalny a Przyszłość Informatyki” (red. J.M. Olchowik), Wydawnictwa Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2004, str. 204
       • P. Matusiak, J.M. Olchowik, Nowoczesne multimedia w edukacji, W monografii: „Rachunek Globalny a Przyszłość Informatyki” (red. J.M. Olchowik), Wydawnictwa Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2004, str. 266.
       • J.M. Olchowik, I. Jóźwik, R. Tomaszewski, D. Szymczuk, J. Adamczyk, T. Cieplak, K. Zabielski, J. Mucha, Optimization of work conditions of solar cells in hybrid solar system under conditions of Southeast Poland, Technical Digest of the International PVSEC-14, Bangkok, Thailand 26-30 January 2004, vol. I, p.495.
       • J.M. Olchowik, I. Jóźwik, D. Szymczuk, K. Zabielski, J. Mucha, R. Tomaszewski, J. Banaś, S. Olchowik, J. Adamczyk, T. Cieplak, A. Zdyb, Analysis of solar cells efficiency in hybrid solar system under conditions of Southeast Poland, Proceedings of the 19th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Paris, France, 7-11 June 2004, vol. III, p. 3294.
       • J. Kraiem, A. Fave, A. Kaminski, M. Lemiti, I. Jóźwik, J.M. Olchowik, Epitaxial lateral overgrowth of silicon thin films using liquid phase epitaxy for photovoltaic applications, Proceedings of the 19th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Paris, France, 7-11 June 2004, vol. I, p. 1158.
       • T. Klimczuk, M. Plebańczyk, W. Sadowski, JM. Olchowik, Mikroskopia STM/AFM w badaniach nadprzewodnictwa kryształów (NdCe)2CuO4, Materiały „Seminarium STM/AFM”, Zakopane 1-5 Grudnia 2004,
       • J.M. Olchowik (red), „Rachunek Globalny a Przyszłość Informatyki”, Wydawnictwa Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2004, 266str.
       • J.M. Olchowik, Cienkie warstwy w strukturach baterii słonecznych, Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej 2004, 216 str.
              2005
       • I. Jozwik, J.M. Olchowik, J. Kraiem, A. Fave, Silicon-on insulator thin film grown by liquid phase epitaxy, in: Nanostructured and Advanced Materials, edited by A. Vaseashta, D. Dimova-Malinowska, J.M. Marshall, Springer 2005, pp. 347-350.
       • J.M. Olchowik, I. Jozwik, K.J. Cieslak, D. Szymczuk, K. Zabielski, J. Mucha, J. Banas, J. Adamczyk, T. Cieplak, A. Zdyb, Response of the Solar Cells in Hybrid System to Insolation Conditions of South-Easterly Poland, Proc. of 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 6-10 June 2005, Barcelona (Spain), (CD) p. 2974.
       • I. Jozwik, J.M. Olchowik, K.J. Cieslak, Effect of Ar Process Gas on Epitaxial Lateral Overgrowth of Si on SiO2 Coated Si Substrates, Proc. of 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 6-10 June 2005, Barcelona (Spain), (CD) p. 1329.
              2006
       • I. Jóźwik, J.M. Olchowik, Technologia wytwarzania krzemowych warstw lateralnych dla zastosowań PV, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 229 (2006) 247.
       • J.M. Olchowik, S. Gułkowski, K. Cieślak, I. Jóźwik, J. Adamczyk, R. Tomaszewski, D. Szymczuk, J. Banaś, K. Zabielski, J. Mucha, Monitoring i optymalizacja wykorzystania energii solarnej w Politechnice Lubelskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 229 (2006) 371.
       • J.M. Olchowik, Cienkowarstwowe struktury fotowoltaiczne, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 229 (2006) 363.
       • I. Jóźwik, J. M. Olchowik, Analysis of the processes of silicon epitaxial lateral overgrowth in Ar ambient gas, Materials Science, Vol. 24, No. 4, 2006, 968.
       • T. Cieplak, C. Yamabe, J. M. Olchowik, J. Ozonek, Analysis of ozone generation process and micro-channel intensitydistribution using Discharge Analysis method, Materials Science,Vol. 24, No. 4, 2006, 1087.
       • S. Gułkowski, J.M. Olchowik, Hydrogen interactions in Magnetic Resonance Imaging, Materials Science, Vol. 24, No. 4, 2006, 1051.
       • K. Cieslak, J. M. Olchowik, Analysis of wave packet interference pattern in Young experiment, Materials Science, Vol. 24, No. 4, 2006, 1037.
       • J. M. Olchowik, S. Gułkowski, K. J. Cieslak, J. Banaś, I. Józwik, D. Szymczuk, K. Zabielski, J. Mucha, M. Zdrojewska, J. Adamczyk, R.Tomaszewski, Analysis of temperature influence on the monocrystalline silicon solar cells efficiency under the south-easterly Poland conditions, Materials Science, Vol. 24, No. 4, 2006, 1127.
       • A.Zdyb , J.M. Olchowik, M. Mucha, The Dependence of GaAs and Si Surface Energy on Crystal Planes Misorientation Angle, Materials Science, Vol. 24, No. 4, 2006, 1109.
       • I. Jozwik, J.M. Olchowik, The epitaxial lateral overgrowth of silicon by two-step liquid phase epitaxy, J. Cryst. Growth, 294 (2006) 367.
       • J.M. Olchowik, K.Cieslak, S. Gulkowski, I. Jozwik, J. Banas, G. Olchowik, K. Zabielski, J. Adamczyk, R. Tomaszewski, Comparative analysis of solar cells efficiency in stationary and navigated hybrid systems under southeast Poland conditions, Proc. 4th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, Waikoloa, Hawaii, 7-12 May 2006,
       • I.Jozwik, J.M. Olchowik, Two-step liquid phase epitaxy growth of silicon on patterned silicon substrates in Ar atmosphere, Proc. 4th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, Waikoloa, Hawaii, 7-12 May 2006, (in press).
       • J.M. Olchowik, I. Jóźwik, W. Sadowski, The comparison of the kinetics of epitaxial lateral overgrowth on silicon layers in hydrogen and argon gas, materiały międzynarodowej naukowo-technicznej konferencji: „Nauka, obrazowanie i obszcziestwo w XXI wiekie”, St. Petersburg, 15 czerwca 2006, 95.
       • J.M. Olchowik, K.Cieslak, S. Gulkowski, I. Jozwik, J. Banas, G. Olchowik, K. Zabielski, J. Adamczyk, R. Tomaszewski, Comparative analysis of solar cells efficiency in stationary and navigated hybrid systems under southeast Poland conditions, IEEE 2006 Proc. of 4th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, Waikoloa, Hawaii, 7-12 May 2006, 2506.
       • I.Jozwik, J.M. Olchowik, Two-step liquid phase epitaxy growth of silicon on patterned silicon substrates in Ar atmosphere, IEEE 2006 Proc. of 4th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, Waikoloa, Hawaii, 7-12 May 2006, 1304.
       • J.M. Olchowik, I. Jóźwik, W. Sadowski, The comparison of the kinetics of epitaxial lateral overgrowth on silicon layers in hydrogen and argon gas, materiały międzynarodowej naukowo-technicznej konferencji: „Nauka, obrazowanie i obszcziestwo w XXI wiekie”, St. Petersburg, 15 czerwca 2006, 95.
       • I. Jozwik, J.M. Olchowik, Multi-step crystallization of silicon epilayers under Ar atmosphere, Proc. of 21th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 4-8 September 2006, Dresden (Germany), 1005.
       • J.M. Olchowik, S. Gulkowski, K. Cieslak, I. Jozwik, J. Banas, S. Olchowik, A. Zdyb, D. Szymczuk, J. Adamczyk, R. Tomaszewski, K. Zabielski, J.Mucha, T. Cieplak, Comparative study of the solar modules performance in the hybrid system in South-easterly Poland during first two years of exploitation, Proc. of 21th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 4-8 September 2006, Dresden (Germany), 3049.
       • J.M.Olchowik, I.Jóźwik, W.Sadowski, P.Czajka, Badanie powierzchni lateralnych warstw krzemu, Streszczenia IV Seminarium „Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM 2006, Zakopane, 6-10 grudnia 2006, s. 76.
       • J.M. Olchowik , W. Sadowski, N. Guskos, Guest Editors of Materials Science, 2006, vol.24. Nr 4.
       • J.M. Olchowik, Cienkie warstwy w strukturach baterii słonecznych, wydanie drugie – zmienione i poszerzone, Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej 2006, 233 str.
              2007
       • J. Adamczyk, R. Tomaszewski, J.M. Olchowik, Automatyczny pomiar zanieczyszczeń powietrza, w „Przetwarzanie informacji w społeczeństwie informacyjnym” (T.Grudniewski, J.M. Olchowik - red.), Wydawnictwa Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2007, 105.
       • J.M. Olchowik, P.P. Moskvin, M. Antonov, S. Gułkowski, Wyznaczanie równowagi międzyfazowej dla układu Sn-Si przy krystalizacji warstw lateralnych, w „Przetwarzanie informacji w społeczeństwie informacyjnym” (T. Grudniewski, J.M. Olchowik - red.), Wydawnictwa Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2007, 23.
       • S. Gułkowski, J. M. Olchowik, Zastosowanie metody różnic skończonych do rozwiązania dwuwymiarowego równania dyfuzji, w „Przetwarzanie informacji w społeczeństwie informacyjnym” (T.Grudniewski, J.M. Olchowik - red.), Wydawnictwa Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2007, 17.
       • J.M.Olchowik, S.Gulkowski, K.Cieslak, S.Olchowik, K.Zabielski, I.Jozwik, D.Szymczuk, J.Adamczyk, R.Tomaszewski, analysis of the influence of diffuse solar radiation on the efficiency of photovoltaic conversion at south-eastern Poland conditions, Proc. of 21th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 3-7 September 2007, Milan (Italy), 3238.
       • T. Grudniewski, J.M. Olchowik – red., „Przetwarzanie informacji w społeczeństwie informacyjnym”, Wydawnictwa Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2007.
              2008
       • J.M.Olchowik, S. Gulkowski, K. Cieslak, K. Zabielski, I. Jozwik, A. Rudawska, Analysis of the ambient gas influence on silicon layers crystallized by means of LPE, J. of Non-Crystalline Solids, 354 (2008) 4423-4425.
       • Moskvin P., Khodakovsky V., Olchowik J.M., Zdyb A. , Gulkowski S., Sadowski, Thermodynamic description of CdXHg1-XTe growth process by LPE, J. of Non-Crystalline Solids, 354 (2008) 4407-4114.
       • S. Gulkowski, J.M.Olchowik, I. Jozwik , P.P. Moskvin, Modelling of thin Si layers growth on the partially masked Si substrate, TASK Qarterly, vol. 12, No 1-2, 2008.
       • J.M.Olchowik, S. Gulkowski, K. Cieslak, I. Jozwik, A. Fave, A. Kaminski, Influence of the technological conditions of the LPE process on the morphology of Si ELO layers, J. of Non-Crystalline Solids, 354 (2008) 4287-4289.
       • ADAMCZYK Jerzy, OLCHOWIK Jan M., TOMASZEWSKI Robert, ADAMCZYK Mateusz, Wykorzystanie ciepła promieniowania słonecznego do przygotowania ciepłej wody w budynku WZiPT Politechniki Lubelskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 252, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z.47, 2008, s. 9
       • OLCHOWIK Jan M., GUŁKOWSKI Sławomir, TOMASZEWSKI Robert, ADAMCZYK Jerzy, OLCHOWIK Grażyna, CIESLAK Krystian, Analiza 4-letniej eksploatacji solarnych układów hybrydowych Instytutu Fizyki Politechniki Lubelskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 252, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z.47, 2008, s. 297.
       • OLCHOWIK Jan M., JÓŹWIK Iwona, GUŁKOWSKI Sławomir, CIESLAK Krystian, SZYMCZUK Dariusz, ZDYB Agata, Badania kinetyki wzrostu krzemowych warstw lateralnych w gradientowym polu temperaturowym dla struktur baterii słonecznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 252, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z.47, 2008, s. 309.
       • A. Zdyb, K. Cieślak, J.M. Olchowik, Properties of films fabricated from ZnS/Mn2+ nanoparticles, Materials Science-Poland, vol. 26, No 2 (2008) 389
       • K. Marczewska-Boczkowska, M. Kosmulski, J.M. Olchowik, Electrochemical study of corrosion of copper in 1-alkyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborates, Annales UMCS, Chemistry, Volume 63 /2008, p.211-222.
       • Jan Marian Olchowik, Robert Tomaszewski, Jerzy Adamczyk, Slawomir Gulkowski, Krystian Cieslak, Krzysztof Zabielski, Four years exploItation analysis of the hybrid solar system in South-eastern Poland conditions, Proc. of 23th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 1-5 September 2008, Valencia (Spain) 3084.
       • Jan Marian Olchowik, Iwona Jóźwik, Krystian Cieslak , Slawomir Gulkowski, Comparative analysis of crystallization of Si ELO layers obtained in temperature gradient and by standard LPE method for photovoltaic application, 3AV.1.4, Proc. of 23th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 1-5 September 2008, Valencia (Spain) 2199.
       • Krystian Cieslak, Alain Fave, Slawomir Gulkowski, Jan Marian Olchowik, Iwona Jóźwik, Kentaro Kutsukake, Wugen Pan, Noritaka Usami, Examination of crystalline Si Thin film solar cells made fro epitaxial lateral overgrown layers,Proc. of 23th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 1-5 September 2008, Valencia (Spain) 2258.
       • Moskvin P.P, Antonov M.S., Olchowik J.M., Gulkowski S., Sadowski, Termodynamika lateralnoj zidkostnoj epitaksji wvysokokacziestviennych sloyov kriemnia w sitiemie kriemnij-olovo dla diesziovych elementov solniecznych batieriej, Materiały III Międzynarodowej Konferencji “Materialy Elektronnoj Techniki I Sovremiennyje Informacionnyje Technologii –METIT-3”, Kremenczug (Ukraina), 21-23,05. 2008, 123.
       • Moskvin P.P, Antonov M.S., Olchowik J.M., Gulkowski S., Sadowski, Lateralnaja zidkostnaja epitaksja w sistiemie Si-Sn kak sposob poluczienia diesziowych elementov solniecznych batieriej: analiz ekspierimientalnych dannych I termodynamika processa, Materiały Międzynarodowej konferencji “Sensors Electronics and Microsystem Technology”, 2-6.06.2008, Odessa (Ukraina), VI-8.
              2009
       • Robert Tomaszewski, Jan Marian Olchowik, Informatyczne metody archiwizacji i zapisu danych systemów solarnych energetyki słonecznej, w: T. Grudniewski.J.M. Olchowik (red), Technologie informacyjne w zastosowaniach, Wydawnictwa PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2009, s.31
       • S. Gulkowski, K. Cieślak, J.M. Olchowik, Symulacje Komputerowe wzrostu warstw epitaksjalnych, w: T. Grudniewski.J.M. Olchowik (red), TeChnologie informacyjne w zastosowaniach, Wydawnictwa PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2009, s.11
       • Moskvin P.P., Kuznetsov V.V., Olchowik J.M., Gulkowski S., Sadowski W., Diffuzyonnyj massopierirnos pri formirowanii swietotchustvitielnych struktur lateralnoj zidkofaznoj epitaksiej w sistiemie „kremnij-olovo”, Materiały VI Ukrainskiej Naukowej Konferencji z Fizyki Półprzewodników, Ukraina, Zaporoże, 15-19 września 2009, s. 171.
       • Moskvin P.P., Chukhov V.X., Manoilov V.F., Olchowik G., Olchowik J.M., Laser diffraction diagnostics of liquid biological environments (Fraunhoffer’s light diffraction on the particle of blood), Proc. of 19th Int. Crimean Conference “Microwave & Telecommunications Technology” (CriMiCo’2009), 14-18 September, Sevastopol, Crimea, Ukraine, p. 899.
       • Jan Marian Olchowik, Krystian Cieslak, Michał Sordyl, Slawomir Gulkowski, Analysis of the photovoltaic development under south-east Poland conditions, Proc. of 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 21-25 September 2009, Hamburg (Germany) 4458.
       • Jan Marian Olchowik, Robert Tomaszewski, Krystian Cieslak, Slawomir Gulkowski, Jerzy Adamczyk, Comparison analysis of the photovoltaic modules efficiency working in a hybrid system after five years of exploitation under south-east Poland conditions, Proc. of 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 21-25 September 2009, Hamburg (Germany) 4042.
       • T. Grudniewski. J.M. Olchowik (red), Technologie informacyjne w zastosowaniach, Wydawnictwa PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2009
              2010
       • J.M. Olchowik, Czy energia słoneczna może zabezpieczyć w energię elektryczną Lubelszczyznę?, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 271, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z.57, 2010, s. 387.
       • R. Tomaszewski, J.M. Olchowik, J. Adamczyk, Analiza klimatyczna Polski południowo-wschodniej a możliwości wykorzystania energii Słońca, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 271, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z.57, 2010, s. 531.
       • J. Adamczyk, J.M. Olchowik, R. Tomaszewski, M. Adamczyk, Możliwość zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło przy zastosowaniu rolet okiennych zewnętrznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 271, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z.57, 2010, s. 19.
       • J. Adamczyk, J.M. Olchowik, R. Tomaszewski, M. Adamczyk, Możliwość zapewnienia ciepłej wody przy pomocy kolektorów słonecznych na przykładzie instalacji zrealizowanej w Tuchowie, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 271, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z.57, 2010, s. 9.
       • S. Gułkowski, K. Cieślak, J.M. Olchowik, Modelowanie procesu otrzymywania cienkich warstw epitaksjalnych w zastosowaniu do ogniw słonecznych , Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 271, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z.57, 20205.10, s. 205.
       • K. Cieślak, S. Gulkowski, J.M. Olchowik, Optymalizacja procesu epitaksji z fazy ciekłej dla zastosowań fotowoltaicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 271, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z.57, 20205.10, s. 83.
       • J.M. Olchowik, K.Cieślak, J. Aguilera, G. Nofuentes-Garrido, J. Terrados, D. Bedin, Strategic Vision Document, Project “PVs in Bloom”, Venice, 2010, ISBN 978890501609.
       • J. M. Olchowik, K. Cieslak, S. Gulkowski, J.Mucha, M. Sordyl, K. Zabielski, D.Szymczuk, A. Zdyb, Progress of development of PV systems in south-eastern Poland, Proc. 35PVSEC Conf. Honolulu, Hawaii, 20-25 Jun 2010, p. 002397.
       • J. M. Olchowik, K. Cieslak, S. Gulkowski, A. Kaminski-Cachopo, A. Fave., Analysis of internal reflectivity of Silicon ELO PV cells obtained by LPE, Proc. 35PVSEC Conf. Honolulu, Hawaii, 20-25 Jun 2010, p. 003546.
       • Krystian Cieslak Jan Marian Olchowik, Slawomir Gulkowski, Anne Kaminski, Alain Fave, Epitaxial lateral overgrowth for photovoltaic applications., 3BV.3.17, Proc. of 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 6-10 September 2010, Valencia (Spain), p. 3588.
       • J. M. Olchowik, K. Cieslak, S. Gulkowski, J.Mucha, M. Sordyl, K. Zabielski, D.Szymczuk, A. Zdyb, O. Gembarzewski, Activities supporting the development of PV systems in south-eastern Poland carried out under the iee “PVs in bloom” project. 6CV.5.13, Proc. of 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 6-10 September 2010, Valencia (Spain), p. 5370.
       • J.M. Olchowik, K.Cieślak, J. Aguilera, G. Nofuentes-Garrido, J. Terrados, D. Bedin, Strategic Vision Document, Project “PVs in Bloom”, Venice, 2010, ISBN 978890501609.
              2011
       • ? E. Holland, D. Bedin, A. Rodrigo, J. Aguilera, G. Nofuentes, J. Terrados, V. Mu?oz, A.G. Rassu, V. Demurtas, K. Lampadaris, J.M. Olchowik, A. Villa, W. Schrittwieser, ADMINISTRATIVE HANDBOOK ? The installation of ground PV plants: EU regulations, procedures and main country differences, Venice, 2011, ISBN: 978-84-694-2317-2
       • S. Gułkowski, J.M. Olchowik, K. Cieślak. Numeryczna analiza procesu wytwarzania ogniw słonecznych w oparciu o krzemowe warstwy lateralne. Elektronika, LII nr 4/2011, s. 25
       • K. Cieślak., J.M. Olchowik, S. Gułkowski. Wpływ wewnętrznego lustra na wydajność kwantową fotoogniw wytwarzanych w oparciu o krzemowe warstwy lateralne. Elektronika, LII nr 4/2011, s. 20
       • Moskvin P.P., Olchowik J.M., Olchowik G., Polyassociative model of solution & its application to p-T-x equlibria analysis in multicomponent semiconductor systems, Proc. of 25th European Symposium on Applied Thermodynamics, St. Petersburg (Russia), June 24-27, 2011, p. 345
       • Jan M. Olchowik, Potencjał fotowoltaiczny Lubelszczyzny, Wiadomości Elektrotechniczne, 4 (2011) 7.
       • Jan M. Olchowik, Energetyka słoneczna w Europie, Wiadomości Elektrotechniczne, 2 (2011) 3.
       • Jan M. Olchowik, Perspektywy odnawialnej elektroenergetyki Lubelszczyzny, Fotowoltaika, 1 (2011) 12
       • Jan M. Olchowik, Trendy rozwoju fotowoltaiki w Europie i na świecie, Fotowoltaika, 1 (2011) 9
       • Jan M. Olchowik, Analiza postępu we wdrażaniu fotowoltaiki na świecie i w Polsce, AUTOBUSY ? TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 10 (2011) 323.
       • Robert Tomaszewski, Jan Marian Olchowik, Jerzy Adamczyk, Wpływ temperatury na efektywność pracy krzemowych fotomodułów w środowisku Polski południowo-wschodniej, AUTOBUSY ? TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 10 (2011) 431.
       • Sławomir Gułkowski, Jan M. Olchowik P.P. Moskvin, Modelling of the interfece evolution during Si layer growth on a partially masked substrate, TASK QUARTERLY 15.Nr 1, 2011, 91
       • J.M. Olchowik, K. Cieslak, S. Gulkowski, J. Mucha, M. Sordyl, D. Szymczuk, A. Zdyb, Activation of Polish Public Administration Bodies and Business within the IEE PVs in Bloom Project, Proc. of 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Hamburg (Germany) 5-9.09.2011, p. 4693 ? 4696
       • Pawel Moskvin, Maxim Antonov, Grazyna. Olchowik, Jan M. Olchowik, Agata Zdyb, Slawomir Gulkowski, Wojciech Sadowski, Polyassociative model of A2B6 semiconductor melt and p-T-x phase equilibia in Zn-Cd-Te system, TASK QUARTERLY 15.Nr 1, 2011, 1001
       • Paweł Moskvin, Grażyna Olchowik, Jan M. Olchowik, Agata Zdyb, Sławomir Gulkowski, Wojciech Sadowski, New approach to the determination of phase equilibrium in the Zn-Te system, TASK QUARTERLY 15.Nr 2, 2011, 1001-1009
       • Jan M. Olchowik, Użyteczność energii słonecznej ?uwięzionej? w cienkich warstwach półprzewodników, Bialski Przegląd Akademicki, 7 (2011) 24.
       • Jan M. Olchowik, Lucjan Pawłowski, Zgł. Patentowe: Urządzenie do klimatyzacji zasilane ogniwem fotowoltaicznym, 2011
       • Jan M. Olchowik, Zgł. Patentowe: Sposób i układ do poprawy sprawności krzemowych fotoogniw krystalicznych, 2011.
              2012
       • Paweł P. Moskvin, Jan M. Olchowik, Model of Polyassociative solutions & its Application for the Analysis of p-T-x Equlibrim in Iron-Like Oxide Solutions &A2B6 Semiconductor Systems, Journal of Crystal Growth (2012), pp. 98-102, DOI information: 10.1016/j.jcrysgro.2012.07.026
       • ? I.E. Gracheva, V.A. Moshnikov, E.V. Maraeva, S.S. Karpova, O.A. Alexsandrova, N.I. Alekseyev, V.V. Kuznetsov, G. Olchowik, K.N. Semenov, A.V. Startseva, A.V. Sitnikov and Jan M. Olchowik, Nanostructured Materials Obtained under Conditions of Hierarchical Self-assembly and Modified by Derivative Forms of Fullerenes, Journal of Non-Crystalline Solids, 358 (2012) pp. 433-439 (IF)
       • V.A. Moshnikov, I. Gracheva, A.S. Lenshin, Y.M. Spivak, M.G. Anchkov, V.V. Kuznetsov and J.M. Olchowik, Porous silicon with embedded metal oxides for gas sensing applicationsJ. of Non-Crystalline Solids, 358 (2012) pp. 590-595 (IF)
       • Pawel P. Moskvin, Grazyna Olchowik, Jan M. Olchowik, Application of the Polyassociative Solution Model to Determine Phase Equilibrium in Multicomponent A2B6 Semiconductor Systems & ternery Magnetic Oxide Systems, Journal of Crystal Growth (2012), DOI information: 10.1016/j.jcrysgro.2012.10.040
       • ADAMCZYK Jerzy R., OLCHOWIK Jan M., TOMASZEWSKI Robert, Orientacja kolektorów słonecznych a uzysk energetyczny, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (2/2012/II), 21.
       • CIEŚLAK Krystian, GUŁKOWSKI Sławomir, OLCHOWIK Jan, KOZAK Barbara, WIŚNIEWSKI Mateusz, Detekcja kanałów bocznikujących z cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych z wykorzystaniem badań termowizyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 283, Budownictwo I Inżynieria Środowiska z. 59 (2/2012/II), 131
       • GUŁKOWSKI Sławomir, CIEŚLAK Krystian, OLCHOWIK Jan M., PAPROTA Marcin, SYROKA Maciej, Głowienka Radosław, Badanie kinetyki wzrostu epitaksjalnych warstw lateralnych dla zastosowań fotowoltaicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (2/2012/II), 297.
       • OLCHOWIK Jan M., TARŁOWSKI Jan J., MAZUR Paweł Ł. WOLIŃSKI Rafał, KALAMON Katarzyna, Analiza numeryczna efektywności pracy naziemnych farm fotowoltaicznych dla wybranych lokalizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (2/2012/II), 555.
       • OLCHOWIK Jan M., TATARCZAK Jarosław, Algorytm optymalizujący uzysk energii w stacjonarnych farmach fotowoltaicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 283 Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (2/2012/II), 565.
       • S. Gulkowski, J. M. Olchowik, K. Cieslak, P. P. Moskvin, Finite element method simulation of interface evolution during epitaxiaL GROWTH, Materials Science-Poland, 2012 Vol. 30(4), pp. 414-418
       • K. Cieslak, S. Gulkowski, J. M. Olchowik, Influence of dielectric coverage on photovoltaic conversion of silicon solar cells obtained by epitaxial lateral overgrowth, Materials Science-Poland, 2012, Vol. 30(3), pp. 274-277
       • J.M. Olchowik, K. Cieslak, S. Gulkowski, O. Gembarzewski, GREEN LIGHT FOR PHOTOVOLTAICS IN POLAND?, Proc. Of 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Frankfurt (Germany) 24-28.09.2012, p. 4717-4720
              2013
       • Jan M. Olchowik, Fotowoltaika ? czy to się opłaca?, LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY, Nr 2/2013 (58), s. 66-69
       • Jan M. Olchowik, Sposób zwiększenia powierzchni aktywnej złącza p-n cienkowarstwowych baterii słonecznych wytwarzanych metodą sputeringu plazmowego. Biuletyn Urzędu Patentowego Nr 16 (1033) 2013.
       • S. Gulkowski, J. M. Olchowik. Computer Modeling in Cost-Efficient Solar Cell Production Technology. Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set The Environment Protection) 2013 vol. 15, 436 - 447
       • S. Gułkowski, J.M. Olchowik & K. Cieślak. Computer modeling of the mass transport influence on epilayer growth for photovoltaic applications, p. 457-461, in Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (eds), Environmental Engineering IV CRC Press, Taylor & Francis, London 2013
       • K. Cieślak, J.M. Olchowik & S. Gułkowski. Influence of the liquid phase epitaxy conditions of growth on solar cells performance, p. 475-478, in Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (eds), Environmental Engineering IV CRC Press, Taylor & Francis, London 2013
          Lublin 2006
          Strona Główna Politechniki Lubelskiej